Uit een kwalitatief onderzoek, waarbij zowel medewerkers als patiëntvertegenwoordigers via semi-gestructureerde interviews werden bevraagd, werden de factoren van patiëntgerichte zorg dedistilleerd, zoals onder meer leiderschap, visie, betrokkenheid van patiënten en familieleden, focus op medewerkerstevredenheid, meten en feedbacken van patiëntervaringen, ...

Organisaties die slagen in hun streven van patiëntgerichte zorg blijken de platgetreden paden van kwaliteitszorg achter zich te laten, en in te ruilen voor een sterke strategische organisatiebrede focus op de patiënt.

Auteurs: Karen Luxford, Dana Gelb Safran, Tom Delbanco
Naam journaal: International Journal for Quality in Health Care, 23(5)
Pagina's: 510-515
Jaar: 2011
DOI: https://doi.org/10.1093/intqhc/mzr024