Enkele vragen over uw communicatie die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Welk imago heeft onze organisatie? Hoe is dit imago tot stand gekomen, hoe blij bent u er mee, en in welke mate strookt het met het fundament van uw organisatie?
  • In welke mate bepalen missie, visie, waarden en strategie de externe communicatie van onze organisatie?
  • Via welke boodschappen maakt onze organisatie de missie en visie bekend bij klanten? Blijven deze boodschappen “plakken”?
  • Is communicatie in onze organisatie conversatie, of eerder zenden? Hoe zet onze digitale en analoge (menselijke) communicatie aan tot dialoog?
  • Welke klanten en medewerkers zijn ambassadeurs van onze organisatie? Hoe worden deze gevonden, ondersteund, gestimuleerd en bedankt?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend