Enkele vragen over uw podium die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Met welke woorden zou ik de “rol” van een frontline-medewerker omschrijven?
  • Welk verhaal vertelt ons gebouw en onze middelen aan de klant? Waar zijn ze helpend of net storend in het waarmaken van onze klantintenties en -beloftes?
  • Welke methoden (werkwijzen, procedures, …) die voor de organisatie handig zijn, zijn voor klanten vervelend? Wat zou er aan moeten veranderen om ze voor de klant geen minwaarde, en zelfs een meerwaarde te laten opleveren?
  • Op welke afspraken kan binnen onze organisatie de 90%-regel van toepassing zijn?
  • Welk punt in de reis van de klant levert in onze organisatie het meest positieve feedback van klanten op? Waarom? Welk punt ligt het slechts in de markt bij klanten? Waarom?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend