Enkele vragen over uw klantbeloftes die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ..

  • Wat willen we klanten altijd beloven?
  • Hoe makkelijk gaan we in “ja maar”-modus als we onze belofte niet waarmaken?
  • Zijn we de klant voor in het opmerken en herstellen van fouten in het waarmaken van onze klantbelofte?
  • Hoe en wanneer gaan we in persoonlijk gesprek met onze klanten om na te gaan of onze belofte ook voor hen werd gerealiseerd?
  • Is bij alles wat we doen (activiteiten) nagedacht over hoe onze aanpak daarbij (modaliteiten) voor meerwaarde kan zorgen?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend