Enkele vragen over kwaliteit die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Wie bepaalt in onze organisatie wat kwaliteit is? De “producent” (de organisatie) of de “consument” (de klant)?
  • Welk evenwicht hanteert ons kwaliteitssysteem tussen proces-, resultaat- of perceptiegerichtheid?
  • Brengt ons kwaliteitssysteem ook de “fantastical incidents” naar boven? Of enkel die moment waar het mis dreigt te gaan (“critical incidents”)?
  • Wat zijn maximaal drie factoren die onze klant in rekening zou brengen om onze kwaliteit in te schatten? Kloppen deze met onze benadering van kwaliteit?
  • Wat is de voorziene procedure die medewerkers mogen / moeten volgen als er zich een fout voordoet?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend