Enkele vragen over leiderschap die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Welke rol zou uw leidinggevende / u als leidinggevende meer moeten opnemen om klantgerichtheid te versterken? Waarom? Wat houdt hem/haar of u tegen?
  • Hoe vaak brengt uw leidinggevende / u als leidinggevende missie, visie, waarden, klantenbelofte, waardenstrategie, … ter sprake?
  • Hoe vertaalt uw leidinggevenden / u als leidinggevende klantenervaringen naar medewerkerservaringen? Waar ligt de logische lijn tussen wat medewerkers ervaren en wat de organisatie wil dat klanten (via deze medewerkers) ervaren?
  • Hoe uit uw leidinggevende / u als leidinggevende dat dichter bij de klant belangrijker is dan hoger op de ladder?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend