Enkele vragen over uw structuur die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Wat was er eerst, de structuur of de klantbelofte? Wat bepaalde wat?
  • Mochten we de eerste en enige organisatie in onze soort zijn, zouden we onze organisatie dan anders structureren?
  • Wie heeft het in de organisatie écht voor het zeggen? Directie? Stafdiensten? Basismedewerkers? Welke voordelen en valkuilen levert dit op voor de klantgerichtheid?
  • Hoe snel is onze structuur in staat om in te spelen op veranderingen? Stimuleert onze opgestelde hiërarchie verandering, of net behoudsgezindheid?
  • Hoe sterk is onze neiging om problemen in onze structuur op te lossen door meer of betere structuur? Durven we ont-structureren?
  • Waar ondervinden onze klanten concrete meerwaarde in onze keuze om met teams te werken? Hoe kunnen we dergelijke momenten nog versterken?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend