Enkele vragen over uw systemen die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Waar worden primaire processen die de kernopdracht waarmaken naar de klant toe) overschaduwd door secundaire processen (die gericht zijn op het besturen van de organisatie)? Wat zou er nodig zijn om dit aan te pakken?
  • Welk systeem (proces met bijhorende instrumenten) is voor zowel medewerkers als klanten nodeloos complex? Wie zou dit kunnen aanpakken?
  • Waar en door wie worden in onze organisatie alle systemen die over verschillende teams en afdelingen heen lopen bekeken vanuit een klantenbril? Wat is hun slagkracht binnen de organisatie?
  • Wie neemt in onze organisatie de rol van CCO (Chief Customer Officer) of CXO (Chief Experience Officer) op? Of wie zou deze kunnen opnemen?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend