Enkele vragen over uw publiek die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Wie zijn onze klanten? Hoe verzamelen we info over hen, en welke info missen we? Wat doet u / zou u kunnen doen met deze info?
  • Welke vragen stellen klanten aan medewerkers? Hoe kunnen we hen zo snel en makkelijk mogelijk het antwoord daarop geven? Of zelfs de vraag voor zijn?
  • Op welke momenten zijn we backstage druk bezig voor een klant, zonder dat de klant weet wat er aan het gebeuren is?
  • Welke ideeën of ontwikkeld aanbod in onze organisatie zijn ontstaan vanuit het open luisteren naar klanten?
  • Waar ergert u zich aan als u – waar dan ook – klant bent? Hoe vermijdt u dit in de eigen organisatie?
  • Waar heeft de klant in onze organisatie inspraak, of zelfs formele macht?

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend