In de omvorming van "service-economy" naar "experience-economy" verschijnen soms ongewenste neveneffecten. Komiek Danny Bhoy hekelt het aanmaken van "gebruikersaccounts" die pogen elke interactie om te zetten in een relatie ...