Het Business Model Canvas werd ontwikkeld door Alex Osterwalder en door hem samen met Yves Pigneur beschreven in hun boek “Business Model Generation” (Osterwalder & Peigner, 2010). Het model biedt een kader om na te denken over het creëren en leveren van waarde.

Centraal staat dan ook het concept “waarde” of waardepropositie. Belangrijk is om een goede match te zoeken tussen de geleverde klantenwaarde en de klantsegmenten waar men voor (wil) werk(t)(en). Om deze klantenwaarde tot bij de klanten te brengen zijn het uitbouwen van de geschikte kanalen én het onderhouden van een goede relatie met deze klanten belangrijk. De waarde die klanten ervaren / de organisatie wil leveren is natuurlijk gebaseerd op de activiteiten van de organisatie: wat en hoe doen we? En om deze waarde-opleverende activiteiten uit te voeren zijn uiteraard middelen en partnerschappen belangrijk. En uiteraard ligt aan de basis van elke business model het evenwicht tussen de inkomsten die het leveren van klantenwaarde oplevert versus de kosten die het ontwikkelen van de activiteiten met zich mee brengen.

Uitvoerder: Strategyzer